Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình đang cần tư vấn mở một công ty 100% vốn Hàn Quốc ở Việt Nam với các điều kiện cụ thể như sau:

- Công ty mình trụ sở chính bên Hàn Quốc và muốn mở chi nhánh ở Việt Nam nên nhà đầu tư là công ty nước ngoài.

- Địa điểm dự kiến thành lập ở Hà Nội.

- Danh mục dịch vụ của công ty sẽ hoạt động như một công ty tư vấn du học ở Việt Nam song song với mở trung tâm tiếng Hàn.

- Vốn đầu tư dự kiến vào dự án này khoảng 16 tỷ.

Từ những thông tin đã cung cấp mong nhận được thư tư vấn và báo phí của quý công ty.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SBLAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét:

1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

1.1 THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đòi hỏi phải trải qua các bước sau đây:

Bước 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan cấp phép sẽ đánh giá tính hợp pháp và tính khả thi của Dự án đầu tư trên các cơ sở sau đây:

- Khung pháp lý bao gồm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, Luật đầu tư của Việt Nam, Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật chuyên ngành khác cũng như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nơi Công ty mới dự kiến đặt trụ sở.

- Khả năng tài chính, dự kiến về vốn đầu tư mà Khách hàng sẽ đầu tư vào Dự án đầu tư, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Bước 2: Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Khách hàng cần thiết phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh. Pháp luật quy định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan cấp phép sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

1.2 CHẤP THUẬN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quý Khách hàng phải nộp hồ sơ xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Sở giáo dục và đào tạo của Thành phố. Trong giai đoạn này, Quý Khách hàng phải chuẩn bị đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, nêu rõ tên, mục tiêu đào tạo, văn bằng chứng chỉ sẽ cấp; cơ cấu bộ máy, kế hoạch phát triển cũng như quy mô của trung tâm trong từng giai đoạn, khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên.

Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.

1.3 CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ, Quý Khách hàng phải xin chấp thuận triển khai hoạt động đào tạo.

Việc chấp thuận cho phép hoạt động đào tạo sẽ phụ thuộc vào việc đáp ứng được các điều kiện sau đây:

- Cơ cấu bộ máy tổ chức của Trung tâm ngoại ngữ đã hoàn chỉnh;

- Có Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ;

- Đáp ứng các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên;

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phê duyệt cho phép hoạt động đào tạo. Sau đó, trung tâm ngoại ngữ sẽ được chính thức triển khai hoạt động đào tạo.

2. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW.

1. Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

- Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;

- Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bao gồm đơn, giấy ủy quyền, nghị quyết của Ban giám đốc bằng tiếng Anh;

- Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

- Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

- Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

- Dịch các tài liệu sang tiếng việt để ký.

2. Thủ tục cấp phép:

- Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

- Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

- Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và

- Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký mẫu dấu, bố cáo thành lập doanh nghiệp.

3. Thủ tục sau cấp phép:

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng thực hiện thủ tục sau cấp phép, bao gồm:

- Đăng ký mẫu dấu cho FIC; và

- Công bố việc thành lập FIC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Xin phép thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ;

- Xin phép triển khai hoạt động đào tạo ngoại ngữ

3.PHÍ DỊCH VỤ CỦA SBLAW.

- Thành lập FIC: 5,000USD (Năm nghìn Đôla Mỹ);

- Thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ: 1,550USD (Một nghìn năm trăm năm mươi Đôla Mỹ).

- Cấp phép triển khai hoạt động đào tạo: 1,200USD (Một nghìn hai trăm Đôla Mỹ).

Tổng phí dịch vụ: 7,750USD (Bảy nghìn bảy trăm năm mươi Đôla Mỹ).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan