Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung bài viết

Khách hàng có nhu cầu được một công ty luật chuyên nghiệp tư vấn về việc thành lập một công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh, S&B Law là một Công ty Luật có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ của Khách hàng.

Tư vấn về thủ tục cấp giấy phép

- Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Chuẩn bị hồ sơ (bản tiếng Anh và tiếng Việt) cho việc thành lập công ty;

- Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Đại diện Khách hàng làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình rà soát, xem xét đơn và cung cấp bản giải trình và/hoặc bổ sung hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo yêu cầu;

- Cập nhật thông tin về tiến trình cấp phép tới Khách hàng;

- Nhận Giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao lại cho Khách hàng.

Tư vấn thủ tục sau cấp phép

- Nhận con dấu và tại cơ quan Công an TP.Hồ Chí Minh;

- Đăng ký mã số thuế cho công ty tại Cục thuế TP.Hồ Chí Minh;

- Đăng bố cáo thành lập công ty trên 03 số báo liên tiếp;

Phương thức thực hiện:

Soạn thảo hồ sơ và đại diện cho Khách hàng thực hiện toàn bộ thủ tục thành lập công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Thời hạn thực hiện:

- Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng và S&B Law ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, S&B Law sẽ gửi đến Khách hàng Danh mục thông tin và tài liệu cần thiết cho việc thành lập công ty;

- Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ thông tin và giấy tờ cần thiết từ Khách hàng, S&B Law sẽ gửi bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư để Khách hàng rà soát;

- Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu đã ký được cung cấp bởi Khách hàng, S&B Law sẽ nộp bộ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh;

- Trong vòng 45 – 50 (bốn mươi lăm đến năm mươi) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh, S&B Law sẽ nhận Giấy chứng nhận đầu tư;

- Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đầu tư, S&B Law sẽ đăng ký và nhận con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

- Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, S&B Law sẽ đăng ký và nhận mã số thuế tại Cục thuế;

- Trong vòng 01(một) ngày làm việc kể từ khi nhận mã số thuế, S&B Law sẽ đăng bố cáo hoạt động công ty trên 03 số báo liên tiếp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan