Tư vấn về thành lập công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Hóa, ở Hà Nội. Qúy công ty cho mình hỏi: Bên mình đang có dự định thành lập công ty cổ phần với các ngành nghề sau: hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư vấn tuyển dụng; kinh doanh dịch vụ kế toán. Xin hỏi: Bên mình có phải xin giấy phép con cho những ngành nghề này không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Đối với ngành nghề Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chínhlà các hoạt động trợ giúp cho trung gian tài chính như Các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao dịch tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; Hoạt động tư vấn đầu tư,... thì theo như tìm hiểu của chúng tôi, bên bạn có thể thực hiện sau khi thành lập công ty mà không cần xin thêm giấy phép con.

2. Đối với ngành nghề tư vấn tuyển dụng, được phân loại vào ngành nghềHoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm, gồm: Hoạt động tìm kiếm, tuyển chọn và thay thế lao động, Nghiên cứu nhân sự, tuyển chọn và thay thế bao gồm cả quản lý;Hoạt động của các hãng tuyển dụng lao động trên mạng,... thì bên bạn cần xin thêm Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm sau khi thành lập công ty nếu muốn thực hiện ngành nghề này trên thực tế.

Điều kiện cấp giấy phép:

(i) Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên

(ii) Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

(iii) Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính

3. Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán, loại hình này chỉ áp dụng đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân và đây cũng là ngành nghề có điều kiện cần xin giấy phép con. Tuy nhiên, bạn có dự định thành lập công ty cổ phần là loại hình không được cấp phép kinh doanh dịch vụ kế toán, nên công ty bạn sẽ không được kinh doanh ngành nghề này.

Ngoài ra, để kinh doanh ngành nghề này, bên bạn cần đáp ứng các điều kiện như: Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán; Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan