Tư vấn thành lập công ty có 50% vốn đầu tư Nhật Bản

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Sơn, ở Hà Nội. Bên mình đang muốn thành lập công ty có 50% vốn đầu tư từ Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công chế tạo các thiết bị công nghiệp, dự kiến trụ sở ở Hà Nội. Quý Công ty tư vấn thủ tục và báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến yêu cầu hỗ trợ Quý Khách hàng trong việc thành lập công ty có 50% vốn đầu tư từ Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công chế tạo các thiết bị công nghiệp tại Hà Nội, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1. Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014, để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, Khách hàng sẽ phải thực hiện 02 bước dưới đây:

-Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

-Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Dựa theo yêu cầu của Khách hàng, Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện công việc theo lộ trình và thời gian như sau:

a, Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch các tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn. Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho khách hàng để ký và đóng dấu. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 10 ngày làm việc.

b. Thủ tục cấp phép:

  • Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu hợp lệ, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp là 07 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

c. Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 05 ngày làm việc, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu mới và công bố mẫu dấu mới trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc

Để tránh hiểu nhầm, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan nhà nước phải xin ý kiến từ các bộ ngành có liên quan trước khi cấp phép. Trong trường hợp như vậy, SB Law sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ cấp phép và xin các chấp thuận trong thời gian sớm nhất có thể.

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc của chúng tôi sẽ như sau:

Mô tả công việc
Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

· Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam;

· Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;

· Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

· Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

· Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

· Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

· Dịch các tài liệu sang tiếng Việt để ký.

Thủ tục cấp phép:

· Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

· Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

· Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;

· Hỗ trợ khách hàng trong việc nhận Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

Thủ tục sau cấp phép:

Sau khi được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách hàng thực hiện các thủ tục sau cấp phép, gồm: (i) công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp; và (ii) khắc dấu mới và công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

 

Lưu ý:

Đối với công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp, Khách hàng cần lưu ý địa điểm đặt cơ sở sản xuất phải phù hợp với quy hoạch

và đảm bảo các quy định nhà nước về an toàn môi trường.

4. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ của SB Law cho việc thực hiện các công việc được nêu tại Mục 3 ở trên như sau:

Phí dịch vụ cho việc cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư và Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp là 4,000 USD (Bốn nghìn Đô La Mỹ), tương đương với 90.800.000 VNĐ (Chín mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

Phí dịch vụ vừa nêu không bao gồm 10% VAT, phí ngân hàng và chi phí dịch thuật tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt (10 Đô la Mỹ/150 từ, tương đương với 227.000 VNĐ/150 từ) và chi phí đi lại (nếu có).

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan