Tư vấn thành lập chi nhánh hoạt động sản xuất ở Hà Nội

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

  • Hợp đồng thuê nhà xưởng có cần công chứng không?
  • Công ty cho thuê nhà xưởng có cần đăng ký kinh doanh hay không?
  • Thành lập Chi nhánh để hoạt động sản xuất
  • Chế độ kế toán của Chi nhánh
  • Chi phí thành lập Chi nhánh

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1) Hợp đồng thuê nhà xưởng có cần công chứng không?
Khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cũng quy định: “Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực”.

Theo Điều 28 Phần III Nghị quyết 52 của Quốc hội quy định bãi bỏ việc công chứng với các loại hợp đồng sau: “Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất; Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở; Công chứng hợp đồng đổi nhà ở; Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở; Công chứng hợp đồng thuê nhà ở; Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở; Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở; Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở“.

Như vậy trong trường hợp của bạn là hợp đồng thuê nhà xưởng phục vụ mục đích kinh doanh, không thuộc các trường hợp được miễn công chứng hoặc chứng thực (đa phần là hợp đồng về nhà ở khác với nhà xưởng) nêu trên. Do đó, SBLaw nhận định rằng hợp đồng thuê nhà xưởng này vẫn phải cần được công chứng theo quy định.

2) Công ty cho thuê nhà xưởng có cần đăng ký kinh doanh hay không?

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, thì Kinh doanh bất động sản bao gồm việc cho thuê bất động sản.

Tại Khoản 1 Điều 10 Luật này quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”, trong đó Điều 2 quy định “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên như thế nào được xem là “quy mô nhỏ, không thường xuyên” thì lại không quy định cụ thể, và điều này phụ thuộc vào quy định của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thông thường các hoạt động cho thuê nhà trọ mới có thể được xem là quy mô nhỏ. Do đó, nếu không có chức năng kinh doanh bất động sản thì phía Công ty cho thuê không thể xuất hóa đơn đầu vào phù hợp cho Công ty bạn.

Do đó, bạn nên kiểm tra với Cơ quan quản lý thuế nơi công ty cho thuê nhà xưởng này tọa lạc để xem họ có chấp nhận hợp đồng thuê hiện tại của bạn hay không. Nếu họ chấp nhận thì tiến hành kê khai, nộp thuế bình thường.

3) Thành lập Chi nhánh để hoạt động sản xuất

Để quản lý hành chính cho việc sản xuất tại nhà xưởng Hà Nội, Công ty bạn cần thành lập Chi nhánh (hoặc Công ty con) tại vị trí nhà xưởng đó (do hoạt động tại tỉnh khác). Khi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư thông thường sẽ có văn bản hỏi ý kiến UBND quận/huyện tại vị trí nhà xưởng tọa lạc xem có chấp thuận cho hoạt động sản xuất tại đó hay không. Nếu chấp thuận thì sẽ cấp đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh không yêu cầu phải nộp Hợp đồng thuê nhà xưởng.

4) Chế độ kế toán của Chi nhánh

Khi đăng ký kinh doanh có thể đăng ký chế độ Hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc. Các vấn đề kế toán liên quan thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

5) Chi phí thành lập Chi nhánh

Chi phí của SBLaw để lập Chi nhánh tại Sở KHĐT Hà Nội là: 15.000.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT). Phí này đã bao gồm chi phí đi lại, lệ phí hành chính, đăng bố cáo và khắc con dấu chi nhánh.

Video liên quan: https://www.youtube.com/watch?v=64p9w18WULY

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan