Tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại Hà Nội

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty mình có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, nay do nhu cầu kinh doanh nên bên mình muốn thành lập chi nhánh tại Hà Nội.

Qua tìm hiểu trên trang web của SB LAW, mình biết bên bạn có thực hiện dịch vụ này. Vui lòng báo giá cụ thể giúp mình cho dịch vụ thành lập chi nhánh nhé.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của bạn, Chúng tôi xin gửi bạn bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi để bạn xem xét và cân nhắc:

II- TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẦN THỰC HIỆN

Dựa trên quy định của pháp luật hiện hành, Quý Công ty cần thực hiện các bước như sau:

a) Bước 1: Tách Giấy chứng nhận đầu tư hiện hành thành Giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành, thông tin về dự án đầu tư và doanh nghiệp sẽ được quản lý bởi hai loại giấy chứng nhận riêng biệt nêu trên. Mục đích tách ra để thông tin về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp quốc gia, dựa vào đó thông tin về Chi nhánh cũng được cập nhật vào hệ thống này sau khi thành lập xong.

b) Bước 2: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Hà Nội

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như nêu trên, Quý Công ty sẽ nộp hồ sơ thành lập Chi nhánh tại cơ quan có thẩm quyền của Hà Nội.

c) Bước 3: Thực hiện các thủ tục sau cấp phép

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Quý Công ty cần hoàn thành các thủ tục sau cấp phép trước khi tiến hành hoạt động, như: đăng bố cáo về việc thành lập Chi nhánh; khắc con dấu và đăng ký mẫu dấu; thực hiện thủ tục kê khai thuế ban đầu, …

Các thủ tục (a) và (b) nêu trên được thực hiện tại Phòng đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh. Thủ tục (c) nêu trên được thực hiện tại Phòng đăng ký doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

II- PHẠM VI DỊCH VỤ VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

2.1 PHẠM VI DỊCH VỤ

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

PHẠM VI DỊCH VỤ
Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

 

· Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo pháp luật Việt Nam;

 

· Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép bằng tiếng Anh (nếu cần thiết) và tiếng Việt;

 

· Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

 

· Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền và Khách hàng.

Thủ tục cấp phép:

 

· Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

 

· Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

PHẠM VI DỊCH VỤ
· Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có);

· Nhận kết quả và bàn giao cho Khách hàng, bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký dự án đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Con dấu Chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, và Giấy chứng nhận đã đăng thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Thủ tục sau cấp phép:

· Đăng thông tin về việc thành lập Chi nhánh trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia;

· Đăng ký và nhận Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Chi nhánh.

2.2 THỜI GIAN THỰC HIỆN

A) Đối với Bước 1 nêu tại Mục I

-Chuẩn bị hồ sơ: trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của SB LAW, với điều kiện Hợp đồng dịch vụ đã được ký kết giữa hai bên.

– Thời gian cấp giấy phép: trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

B) Đối với Bước 2 nêu tại Mục I phía trên:

-Chuẩn bị hồ sơ: trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của SBLaw, với điều kiện Hợp đồng dịch vụ đã được ký kết giữa hai bên.

– Thời gian cấp giấy phép: trong vòng năm đến bảy (05 – 07) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

C) Đối với Bước 3 nêu tại Mục I phía trên:

-Thời gian hoàn tất thủ tục sau cấp phép: trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thời gian thực tế có thể bị kéo dài hơn bởi lý do khách quan xuất phát từ cơ quan cấp phép hoặc bởi lý do chủ quan xuất phát từ Khách hàng mà SBLaw không thể can thiệp. Trong trường hợp này, SBLaw sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ Khách hàng trong việc đảm bảo tiến độ thực hiện công việc.

III- PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho phạm vi công việc được đề cập ở Mục I nêu trên là: 1.000 USD (Bằng chữ: Một nghìn Đô-la Mỹ).

Thuế giá trị gia tăng: 100 USD (Bằng chữ: Một trăm Đô-la Mỹ).

Tổng phí dịch vụ tạm tính: 1.100 USD (Bằng chữ: Một nghìn một trăm Đô-la Mỹ).

Phí dịch vụ trên đã bao gồm lệ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm: phí ngân hàng và chi phí phát sinh cho công việc không nằm trong phạm vi nêu trên (nếu có).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan