Câu hỏi:

Bên mình đang chuẩn bị mở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện trụ sở Công ty đặt tại Hà Nội. Mình muốn hỏi là người đứng tên đại diện cho chi nhánh có nhất thiết phải có hộ khẩu hoặc đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh hay không? Nếu như Giám đốc Công ty mình đứng tên chi nhánh luôn thì có hợp lệ không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, SB LAW xin tư vấn như sau:

1.Việc thành lập chi nhánh ở Việt Nam là quyền của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài được quy định cụ thể tại Điều 45 và 46 Luật Doanh nghiệp 2014. Do đó, Công ty bạn có trụ sở tại Hà Nội có thể thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

2.Khoản 3 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền”.

Hiện nay, pháp luật doanh nghiệp chỉ quy định bắt buộc doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Nhưng không quy định bắt buộc nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật phải trùng với nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp hoặc nơi đặt chi nhánh của doanh nghiệp, do đó đối với công ty của bạn muốn thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì người đứng tên đại diện cho chi nhánh không nhất thiết phải có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

3.Khoản 8 Điều 100 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về Giám đốc,Tổng giám đốc như sau:

“Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác”.

Như vậy, theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì chỉ cấm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám độc doanh nghiệp khác. Mà không quy định gì về việc Giám đốc của công ty có được làm Giám đốc chi nhánh của chính công ty mình hay không? Công dân được phép làm những điều mà pháp luật không cấm do đó rường hợp của bạn có thể vừa làm Giám đốc công ty vừa làm Giám đốc Chi nhánh. Tuy nhiên, tùy từng điều kiện hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, Điều lệ công ty có thể quy định Giám đốc Công ty có được phép làm Giám đốc của Chi nhánh hay không.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn