Tư vấn thành lập chi nhánh cho công ty dịch vụ cầm đồ

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi có 1 công ty ở quận A và 1 chi nhánh ở quận B kinh doanh dịch vụ cầm đồ, ngày 10/12/2017 tôi làm thủ tục theo quy định của nghị định 96/2016 và thông tư 42/2017/TT-BCA, nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT cho CA quận A xin cấp giấy chứng nhận đủ ANTT cho chi nhánh công ty quận B thì được trả lời bằng miệng là không đủ điều kiện cấp cho chi nhánh công ty ở quận B được vì tôi không có hộ khẩu thường trú trên 5 năm tại địa điểm đăng ký kinh doanh mà cụ thể là ở phường C quận B nên không cấp giấy ANTT cho chi nhánh công ty ở Quận B. Vậy xin hỏi: Đội Quản lý hành chính quận B trả lời và không nhận hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận ANTT có đúng thủ tục theo quy định tại Điều 3 thông tư 42/2017/ TT-BCA và điểm d khoản 1 điều 23 nghị định 96/2016/NĐ-CP không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 46 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về thành lập chi nhánh như sau:

“Điều 46. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

2. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:

a) Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

4. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện phải gửi thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; định kỳ gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Tuy nhiên, do ngành nghề bạn định đăng kí chi nhánh thuộc một trong các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cho nên bạn sẽ phải tuân thủ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 23 nghị định 96/2016/NĐ-CP:

“Điều 23. Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

d) Đối với chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc có địa điểm kinh doanh ngoài địa điểm của cơ sở kinh doanh chính, thì mỗi chi nhánh, cơ sở kinh doanh trực thuộc nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền quản lý cơ sở kinh doanh chính để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho chi nhánh và cơ sở kinh doanh trực thuộc đó”.

Theo đó, không có quy định nào về việc thành lập chi nhánh mà phải có hộ khẩu thường trú trên 5 năm tại địa điểm đăng ký kinh doanh. Cho nên việc trả lời như vậy của đội quản lí hành chính là không có căn cứ.

0/5 (0 Reviews)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan