Tư vấn soạn thảo đối với hợp đồng truyền thông

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chúng tôi là một toà soạn báo, muốn ký hợp đồng truyền thông với một đối tác, vậy SBLAW báo phí tư vấn soạn thảo hợp đồng.

Trả lời:

Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, SBLAW trả lời như sau:

1. PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm:

  • Tiến hành rà soát, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của bộ Hợp đồng nhằm mục đích bảo vệ tối ưu các quyền và lợi ích của Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tư vấn cho Khách hàng các vấn đề cần hoàn thiện trong quá trình rà soát, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của Hợp đồng;
  • Giải trình cho Khách hàng về các vấn đề pháp lý được đặt ra.

Lưu ý: Nhằm tránh hiểu nhầm, SB Law không thực hiện chức năng tư vấn tài chính hoặc tư vấn thuế. Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu tư vấn về các khía cạnh tài chính hoặc thuế, SB Law sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn tài chính/thuế chuyên nghiệp để trợ giúp cho Khách hàng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền sửa đổi đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu tư vấn về khía cạnh tài chính hoặc thuế.

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Chúng tôi dự kiến hoàn tất công việc rà soát Hợp đồng cung cấp thông tin nêu trên (bản tiếng Việt) trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày SB Law nhận được khoản tiền tạm ứng giá dịch vụ tư vấn pháp luật theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật giữa Quý Khách hàng và SB Law.

Thời gian này không bao gồm thời gian cập nhật, sửa đổi Dự thảo Hợp đồng cung cấp thông tin theo yêu cầu bổ sung của Quý Khách hàng sau khi SB Law đệ trình bản dự thảo thứ nhất.

3.GIÁ DỊCH VỤ VÀ LỊCH BIỂU THANH TOÁN

Giá dịch vụ để SB Law hoàn tất các hạng mục công việc nêu tại Mục 2 trên đây là 20,000,000VNĐ (Hai mươi triệu Việt Nam Đồng).

Phí nói trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)phí dịch vụ.

Trong trường hợp Quý Khách hàng yêu cầu cập nhật bổ sung thêm dự thảo Hợp đồng sau khi SB Law đệ trình bản dự thảo lần thứ nhất và việc yêu cầu cập nhật bổ sung vượt quá 5 lần sau khi đệ trình bản dự thảo lần thứ nhất hoặc yêu cầu tham gia hỗ trợ đàm phán hợp đồng và thời lượng đàm phán hợp đồng vượt quá 10 giờ làm việc, SB Law sẽ tính thêm giá dịch vụ tư vấn theo thực tế khối lượng công việc phát sinh, tương ứng với 3,960,000VNĐ/01 giờ làm việc thực tế.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hai Bên ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật, Quý Khách hàng sẽ thanh toán 50% tổng giá dịch vụ. 50% tổng giá dịch vụ tư vấn pháp luật còn lại sẽ được Quý Khách hàng thanh toán sau khi SB Law đệ trình Bản dự thảo Hợp đồng cung cấp thông tin lần thứ nhất. Giá dịch vụ tư vấn pháp luật phát sinh thêm (nếu có) sẽ được Quý Khách hàng thanh toán theo tuần, sau khi SB Law gửi bản kê chi tiết khối lượng công việc tư vấn phát sinh thêm.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và vốn kiến thức sâu rộng, luôn cam kết cung cấp các dịch vụ pháp lý, đặc biệt là tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng một cách CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ - TIN CẬY và CHUYÊN NGHIỆP, SB LAW tin tưởng và mong muốn là đơn vị tư vấn pháp lý được Khách hàng lựa chọn để hỗ trợ, tư vấn pháp luật thường xuyên cho Khách hàng.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan