Tư vấn sở hữu trí tuệ đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

Nội dung bài viết

SBLaw là công ty tư vấn luật sở hữu trí tuệ với mạng lưới đối tác tại hơn 60 quốc gia trên thế giới trong đó có Hoa Kỳ.

Vì vậy, SBLaw sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhât cho khách hàng liên quan tới việc tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ.

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ của chúng tôi tại Hoa Kỳ gồm những việc sau:

· Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ trước khi nộp đơn;

· Tư vấn thủ tục tra cứu nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

· Tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Hoa Kỳ

· Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ để KHÁCH HÀNG ký;

· Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại Hoa Kỳ;

· Theo dõi các Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho KHÁCH HÀNG về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Hoa Kỳ);

· Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;

· Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ và bàn giao cho KHÁCH HÀNG khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO)

· Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đăng ký tại các nước đã đăng ký;

· Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của S&B và sẽ nhắc nhở KHÁCH HÀNG gia hạn GCN đúng thời hạn.

Thông tin và tài liệu Khách hàng cung cấp cho SBLaw khi tiến hành thủ tục.

- Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

- Mẫu nhãn hiệu (bản mềm).

- Giẩy ủy quyền (theo mẫu do SB Law soạn)

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về bảo hộ thương hiệu tại nước ngoài:

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan