Tư vấn, rà soát hợp đồng môi giới

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty mình là chủ đầu tư dự án bất động sản, hiện đang có nhu cầu làm hợp đồng với các công ty môi giới. Bên mình đã có mẫu hợp đồng nhưng cần bên SB LAW rà soát, kiểm tra, đảm bảo nội dung, pháp lý và làm cho khác một chút so với hợp đồng gốc (nhưng không thay đổi về nội dung).

SB vui lòng xem qua hợp đồng gấp và thông báo cụ thể mức giá, thời hạn hoàn thành, và nội dung các công việc bên SB sẽ làm cho mình nhé.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Khách hàng Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Khách hàng cân nhắc:

I- PHẠM VI CÔNG VIỆC

  1. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

-Rà soát HDMG trên cơ sở các quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành;

– Cung cấp các những sửa đổi HDMG nhằm bảo đảm quyền lợi cao nhất của Khách hàng và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam;

– Sửa đổi HDMG trên cơ sở xác nhận của Khách hàng về những sửa đổi đó.

  1. Tiến trình thực hiện

-Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng xác nhận vào Bản Đề xuất Dịch vụ này, Chúng tôi sẽ chuyển cho Khách hàng HDMG sửa đổi để Khách hàng xem xét.;

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng gửi thắc mắc hoặc yêu cầu làm rõ thêm về những sửa đổi của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi lại HDMG với những phân tích, nhận xét, sửa đổi bổ sung và cung cấp cho Khách hàng HDMG cuối cùng. Sau khi hoàn thành công việc này, nhiệm vụ được nêu tại Mục 1 của Đề xuất này sẽ được coi là hoàn thành.

Lưu ý: Nhằm tránh hiểu lầm, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được những sửa đổi và/hoặc bổ sung, Khách hàng sẽ gửi những nhận xét, ý kiến (nếu có). Trong trường hợp không có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu nào bổ sung, nhiệm vụ của chúng tôi coi như đã hoàn thành.

II- TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO

Tài liệu chuyển giao bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Việt.

III- PHÍ DỊCH VỤ

Phí cho những dịch vụ của S&B Law cho các dịch vụ tại Mục 3.1 nêu trên là 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng) sẽ được thanh toán cho SB Law như sau:

-Đợt 1: Khách hàng thanh toán 60% tổng phí dịch vụ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ký Đề xuất dịch vụ này.

– Đợt 2: Khách hàng thanh toán: 40% tổng phí dịch vụ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày SB Law gửi HDMG sửa đổi lần đầu.

Trong trường hợp sau khi cung cấp Hợp đồng với những nhận xét và sửa đổi lần 1, mà thời gian để chúng tôi sửa đổi và/ hoặc bổ sung trên cơ sở ý kiến của Khách hàng bị vượt quá 5 giờ luật sư của SB Law hoặc vượt quá 1 lần yêu cầu sửa đổi từ Khách hàng, phí dịch vụ bổ sung của Chúng tôi sẽ là 2,000,000 VNĐ/1 giờ làm việc. Khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ phí dịch vụ bổ sung trong vòng 3 ngày kể từ ngày chuyển Hợp đồng cuối cùng và bảng tổng kết thời gian bổ sung.

Lưu ý: Phí dịch vụ của Chúng tôi không bao gồm 10% VAT.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan