Tư vấn rà soát dự thảo hợp đồng.

Nội dung bài viết

Trong trường hợp khách hàng mong muốn được một Công ty luật chuyên nghiệp tư vấn và rà soát dự thảo hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế, hợp đồng ngoại thương, SBLAW có thể cung cấp dịch vụ nêu trên:

I. PHẠM VI DỊCH VỤ

1.1 Cách thức thực hiện

SBLaw sẽ tiến hành rà soát dự thảo Hợp đồng cho Khách hàng với các công việc cụ thể sau:

  • Nghiên cứu các yêu cầu của Khách hàng và quy định của pháp luật liên quan;
  • Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho Khách hàng theo yêu cầu;
  • Rà soát trực tiếp trên bản dự thảo Hợp đồng cho Khách hàng trên cơ sở bảo vệ tối đa quyền lợi ích của Khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật;
  • Cung cấp cho Khách hàng các ý kiến pháp lý, giải thích và đánh giá của Luật sư liên quan đến dự thảo Hợp đồng dưới hình thức một bản “Ý kiến pháp lý”;
  • Hiệu chỉnh tối đa bản rà soát dự thảo Hợp đồng 03 lần tiếp theo trên cơ sở ý kiến bình luận, góp ý hoặc yêu cầu của Khách hàng.

1.2 Thời hạn thực hiện:

  • Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng ký kết Hợp đồng dịch vụ, SB Law sẽ gửi tới Khách hàng Hợp đồng đã được rà soát và bản “Ý kiến pháp lý”;
  • Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng có yêu cầu hiệu chỉnh đối với bản rà soát dự thảo Hợp đồng, SB Law sẽ gửi tới Khách hàng đã được hiệu chỉnh.

II. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ để SBLaw thực hiện các công việc nêu trên sẽ được trao đổi, tùy theo độ phức tạp của hợp đồng cần rà soát và có ý kiến tư vấn.

Mời các bạn xem thêm nội dung về tư vấn hợp đồng của luật sư SBLAW trên truyền hình.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan