Câu hỏi:

Chúng tôi là nhà đầu tư nước ngoài và muốn tiến hành kinh doanh các nội dung ghi dưới đây nên nhờ SbLAW kiểm tra, giải đáp giúp rằng:

– Công ty 100% vốn nước ngoài có được phép làm không?

– Nếu không thì công ty liên doanh bao nhiêu % vốn nước ngoài mới được phép làm?

Các nội dung muốn kinh doanh:

Không phải công trình xây dựng mà là thi công nội thất.

Ví dụ như:

  1. Thi công thảm sàn, giấy dán tường, trần nhà
  2. Lắp ráp bàn ghế, lắp đặt vào văn phòng
  3. Lắp ráp giá hàng, lắp đặt vào trung tâm thương mại (siêu thị…)
  4. Lắp đặt cửa sổ, cửa ra vào
  5. Lắp đặt hệ thống điện cần thiết để thực hiện được các hạng mục trên
  6. Làm cả thiết kế và thi công công trình đối với các hạng mục từ 1 đến 5 kể trên.

Trả lời: Với các hoạt động như trên, mình đăng ký các ngành sau:

– Công tác hoàn thiện và lắp đặt (CPC 514, 516). Mã ngành kinh tế Việt Nam: 43300: Hoàn thiện công trình xây dựng

– Dịch vụ kiến trúc CPC 8671. Mã ngành kinh tế Việt Nam: 71101: Hoạt động kiến trúc.

– Đối với hạng mục thi công, anh không rõ là em thi công như thế nào. Nếu là thi công xây dựng tòa nhà thì đăng ký các ngành:

+ Thi công xây dựng công trình nhà cao tầng: CPC 512; mã ngành kinh tế việt nam: 41000

+ Các công tác thi công khác: CPC 511, 515 và 518: Mã ngành kinh tế Việt Nam: 43210; 43290;

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn