Luật đất đai năm 2013 quy định về quyền hạn và trách nhiệm của nhà nước, chủ sở hữu toàn dân về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, cũng như các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Trong chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời thư của ông Nguyễn Văn Kiên liên quan về các vấn đề về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất. Luật sư Nguyễn Thanh Hà giám đốc công ty luật S&B sẽ giúp chúng tôi trả lời những thắc mắc này.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn