Tư vấn luật - Luật trọng tài thương mại

Nội dung bài viết

Tranh chấp thương mại là vấn đề tất yếu trong nền kinh tế thị trường, và để giải quyết những tranh chấp này doanh nghiệp cần phải gõ cửa một trong hai cơ quan tố tụng là trọng tài và tòa án. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại được sử dụng phổ biến ở các nước phát triển trên thế giới. Còn tại Việt Nam phương thức này đã đang và sẽ phát huy thế mạnh của mình như thế nào, luật trọng tài thương mại cùng các văn bản thi hành còn vướng mắc gì khi áp dụng vào trong thực tiễn. Tất cả sẽ có trong chương trình luật sư của doanh nghiệp ngày hôm nay.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan