Tư vấn luật lao động cho doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Trong thời gian vừa qua, SBLAW đã nhận được một số thư yêu cầu tư vấn của doanh nghiệp về vấn đề lao động, chúng tôi xin cung cấp tại đây để Quý khách hàng tham khảo.
Câu hỏi 1: Một người thôi việc hoặc vào làm việc giữa chừng trong tháng, thì căn cứ để xác định có đóng bảo hiểm tháng đó hay không là như thế nào?

Trả lời: Liên quan đến vấn đề đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc không đủ tháng, Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định nếu người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong 1 tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ căn cứ vào thời gian không làm việc và không hưởng lương thực tế của người lao động trong tháng đó để xác định có đóng bảo hiểm tháng đó hay không. Trường hợp thời gian không làm việc và không hưởng lương của người lao động ít hơn 14 ngày trong 1 tháng thì doanh nghiệp sẽ phải đóng BHXH, trường hợp thời gian không làm việc và không hưởng lương của người lao động nhiều hơn 14 ngày trong 1 tháng thì LK sẽ không phải đóng BHXH cho họ.

Câu hỏi 2: Ngày chậm nhất phải làm thủ tục báo giảm hay tăng bảo hiểm trong 1 tháng là ngày nào?

Trả lời: Hiện tại, chưa có văn bản pháp luật nào về bảo hiểm quy định ngày muộn nhất phải làm thủ tục báo tăng giảm bảo hiểm trong 1 tháng. Theo đó, thời hạn báo tăng giảm bảo hiểm có thể do từng cơ quan bảo hiểm ấn định. Trên thực tế, tại thành phố Hồ Chí Minh, Mục 10 Công văn số 1734/BHXH-QLT của BHXH TP.Hồ Chí Minh có hướng dẫn về thời hạn khai báo hồ sơ như sau: “10.1. Đơn vị có thể lập hồ sơ phát sinh tăng, giảm, điều chỉnh lao động, tiền lương của tháng vào tất cả các ngày trong tháng qua hệ thống giao dịch điện tử. Tuy nhiên, để thuận lợi cho công tác theo dõi quản lý hồ sơ trường hợp giảm hoặc điều chỉnh đơn vị có thể thực hiện mỗi tháng một lần”. Theo đó, các đơn vị sử dụng lao động khác có thể tham khảo để thực hiện.

Câu hỏi 3: Trường hợp người lao động hết hợp đồng thử việc thì trong vòng bao lâu sau khi hết thử việc, phải ký hợp đồng xác định thời hạn?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động thì khi kết thúc thời gian thử việc Công ty phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động (trường hợp người lao động thử việc đạt yêu cầu).

Như vậy, thời hạn ký hợp đồng lao động sẽ là ngày kết thúc thời gian thử việc.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan