Trong quá trình hội nhập sâu như hiện nay, chúng ta đã nói nhiều đến các hiệp định thương mại quốc tế như là OTT, hiệp định thương mại Việt Nam – EU FTA, hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP, đặc biệt là việc Việt Nam ra nhập cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ vừa là thuận lợi nhưng cũng có khá nhiều những khó khăn.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn