Tư vấn luật - Đăng ký kinh doanh

Nội dung bài viết

Tiếp theo là câu hỏi của khán giả Nguyễn Đình Lâm ở quận Thanh Xuân, Hà Nội có hỏi. Thưa luật sư luật doanh nghiệp 2014 quy định mọi người kinh doanh tất cả những gì pháp luật không cấm, tuy nhiên khi làm đăng ký kinh doanh vẫn phải khai báo ngành nghề kinh doanh dự kiến. Vậy doanh nghiệp chúng tôi có thể ghi là tôi kinh doanh tất cả những gì mà pháp luật không cấm hay không thưa luật sư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan