Tư vấn Luật Công đoàn năm 2012

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Khoa, ở Hà Nội. Bên mình đang có một vấn đề nhờ SB tư vấn giúp: Doanh nghiệp có thành lập công đoàn cơ sở theo quy định của Luật và thực hiện toàn bộ các trách nhiệm của Công ty với công đoàn cơ sở theo quy định của Luật. Thời gian vừa qua Công đoàn cơ sở có tổ chức tập huấn bên ngoài với Công đoàn cấp trên (có giấy mời của Công đoàn cấp trên). Ban lãnh đạo Công ty cũng đồng ý cho CDCS tổ chức hoạt động này tuy nhiên có yêu cầu CDCS làm báo cáo sau khi kết thúc hoạt động. Theo phản ánh của CDCS là công ty làm như vậy là sai do đã can thiệp quá sâu vào các hoạt động của CDCS.

Quý công ty tư vấn giúp Công ty yêu cầu như vậy có sai quy định của Luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện tại, pháp luật lao động không quy định Công đoàn cơ sở có nghĩa vụ bắt buộc phải báo cáo cho Công ty về việc tập huấn nghiệp vụ. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 20 Luật Công đoàn năm 2012 thì quan hệ giữa Công đoàn với doanh nghiệp là quan hệ hợp tác, phối hợp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Theo đó, trong quá trình hoạt động Công ty và Công đoàn cần phối hợp mật thiết với nhau để thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của mình.

Ngoài ra, công tác tập huấn được coi là một trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn. Cho nên, việc Công ty yêu cầu Công đoàn cơ sở báo cáo về nội dung buổi tập huấn để nắm bắt được các quy định, chính sách của Công đoàn cấp trên nhằm để hai bên phối hợp với nhau trong việc thực hiện các quy định về hoạt động công đoàn sẽ không được coi là sai quy định của luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan