Tư vấn luật căn cước công dân

Nội dung bài viết

Bắt đầu từ 1/1/2016 luật căn cước công dân băt đầu có hiệu lực, đây là bộ luật hoàn toàn mới có liên quan trực tiếp đến mọi công dân từ đủ 14 tuổi trở lên trong mọi giao dịch, hoạt động hành chính trong cuộc sống. Chuyên mục bạn và pháp luật hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Thanh Hà đoàn Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về bộ luật này và ý nghĩa của nó với người dân. Chúng ta cùng theo dõi.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan