Người tiêu dùng không mấy mặn mà với việc bảo vệ quyền lợi cho mình. Một phần do khâu khiếu nại thủ tục rườm rà, môt phần quan trọng hơn nữa là sự thiếu tin tưởng vào cơ quan chức năng. Video này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những quyền lợi của người tiêu dùng để tránh khỏi những thiệt hại do không hiểu luật gây ra.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn