Tư vấn lập cơ sở bán lẻ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Hà Nội

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình muốn lập cơ sở bán lẻ ở Hà Nội, nhưng không rõ thủ tục ra sao? Báo giá giúp mình dịch vụ này nhé.

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của Khách hàng, chúng tôi xin tư vấn như sau:

I- Ý KIẾN SƠ BỘ CỦA SBLAW

Qua trao đổi, và dựa trên phạm vi tài liệu và thông tin mà Chúng tôi được cung cấp bởi Khách hàng tại thời điểm soạn thảo văn bản này, Chúng tôi hiểu rằng Công ty Khách hàng là một tổ chức kinh tế 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công ty đã thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất tại cùng địa điểm đặt trụ sở Công ty tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nay, Công ty có ý định thành lập cơ sở bán lẻ thứ hai tại Hà Nội.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty có quyền được thành lập cơ sở bán lẻ thứ hai tại Hà Nội, Việt Nam, và phải làm thủ tục cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Chúng tôi trình bày sau đây các điều kiện, lưu ý và đánh giá có liên quan đến việc cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ để Quý Công ty cân nhắc trước khi thực hiện:

-Cơ sở bán lẻ có thể tồn tại dưới hình thức Địa điểm kinh doanh phụ thuộc Công ty/Chi nhánh hoặc dưới dạng Chi nhánh hoạt động mua bán hàng hóa. Tuy nhiên Công ty chưa có Chi nhánh tại Hà Nội nên không thể lập Địa điểm kinh doanh. Do đó, trường hợp này Cơ sở bán lẻ thứ hai phải tồn tại dưới dạng Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội.

– Theo tài liệu Công ty cung cấp, chúng tôi thấy rằng hiện nay Công ty chưa có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Để đăng ký thành lập Chi nhánh tại Hà Nội, sẽ yêu cầu Công ty phải có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước. Do đó, phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh trước khi tiến hành các thủ tục tiếp theo tại Hà Nội.

– Việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được xem xét từng trường hợp cụ thể căn cứ vào việc kiểm tra nhu cầu kinh tế của địa bàn nơi đặt cơ sở bán lẻ. Trường hợp lập cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500m2 tại khu vực đã được tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch cho hoạt động mua bán hàng hoá và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng không phải thực hiện quy định về kiểm tra nhu cầu kinh tế. Quy định này không áp dụng trong trường hợp có thay đổi quy hoạch và điều kiện này không còn tồn tại.

– Mặt hàng kinh doanh tại cơ sở bán lẻ phải phù hợp với nội dung quyền phân phối đã được cấp phép tại Giấy phép kinh doanh của Công ty.

– Về năng lực tài chính của Công ty để thực hiện dự án: Theo quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập từ 01 năm trở lên, ngoài nguồn tài chính được xác định trên cơ sở vốn điều lệ đối với công ty, nguồn tài chính còn được đánh giá thông qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ thuế, tài chính khác với Nhà nước Việt Nam. Trường hợp Công ty kinh doanh lỗ 03 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị cấp Giấy phép phải có giải pháp bù đắp vốn thỏa đáng.

Như được biết, hoạt động kinh doanh của Công ty đang trong tình trạng lỗ và mức vốn chủ sở hữu bị âm theo báo cáo tài chính có kiểm toán. Thông thường doanh nghiệp phải tăng vốn điều lệ để bù đắp đủ nguồn vốn chủ sở hữu bị thiếu trước khi tiến hành mở rộng hoạt động kinh doanh. Cơ quan quản lý sẽ yêu cầu doanh nghiệp giải trình phương án tài chính khả thi để thực hiện dự án. Đối với các trường hợp như thế này, dựa trên kinh nghiệm thực tế, Chúng tôi khuyến cáo Công ty phải khắc phục được tình trạng âm vốn chủ sở hữu thì mới có cơ sở để được các Bộ, ngành chấp thuận cấp phép.

Như vậy, trong trường hợp của Qúy Công ty, các công việc cần thực hiện được liệt kê sơ bộ như sau:

 • Bước 1: Khắc phục tình trạng vốn chủ sở hữu, củng cố khả năng tài chính của Công ty. Điều này có thể dẫn đến việc phải điều chỉnh các nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp một cách tương ứng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
 • Bước 2: Đăng ký thành lập Chi nhánh Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
 • Bước 3: Đăng ký cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tại Phòng Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
 • Bước 3: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để cập nhật thông tin về cơ sở bán lẻ thứ hai của doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh.

II- PHẠM VI DỊCH VỤ VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

2.1 PHẠM VI DỊCH VỤ:

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty các dịch vụ như sau:

PHẠM VI DỊCH VỤ
Chuẩn bị tài liệu:

· Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết theo pháp luật Việt Nam;

· Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;

· Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền và Khách hàng.

Thủ tục cấp phép:

· Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

· Theo dõi quá trình xử lý của cơ quan có thẩm quyền;

· Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình và yêu cầu thêm (nếu có);

· Nhận kết quả và bàn giao cho Khách hàng.

Thủ tục sau cấp phép:

· Đăng bố cáo trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo luật định;

· Khắc con dấu và đăng ký mẫu dấu.

2.2 THỜI GIAN THỰC HIỆN:

 • Chuẩn bị hồ sơ: trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của SBLaw, với điều kiện Hợp đồng dịch vụ đã được ký kết giữa hai bên.
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại TP.Hồ Chí Minh: mười – mười lăm (10 – 15) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh: năm – bảy (05 – 07) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Đăng ký thành lập Chi nhánh tại Hà Nội: năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Đăng ký cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ: từ bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Thủ tục sau cấp phép: trong vòng một – ba (01 – 03) ngày làm việc kể từ ngày nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Thời gian thực tế có thể bị kéo dài hơn bởi lý do khách quan xuất phát từ cơ quan cấp phép hoặc bởi lý do chủ quan xuất phát từ Khách hàng mà SBLaw không thể can thiệp. Trong trường hợp này, SBLaw sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ Khách hàng trong việc đảm bảo tiến độ thực hiện công việc.

III- PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho phạm vi công việc được đề cập ở mục II như sau:

 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại TP.Hồ Chí Minh; Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh; Đăng ký thành lập Chi nhánh tại Hà Nội: 500 USD (Bằng chữ: Năm trăm Đô-la Mỹ);
 • Đăng ký cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ: 000 USD (Bằng chữ: Ba nghìn Đô-la Mỹ).
 • Tổng phí dịch vụ tạm tính:500 USD (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm Đô-la Mỹ).
 • Thuế giá trị gia tăng: 350 USD (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi Đô-la Mỹ).
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan