Câu hỏi:

Chúng tôi là công ty từ Singapore và có vấn đề dưới đây muốn nhờ luật sư tư vấn giúp:

Công ty FDI từ Singapore muốn nhập khẩu mặt hàng xe đẩy dùng để vận chuyển hàng hóa ở siêu thị

Vậy chúng tôi phải làm thủ tục gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2006 (được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP), doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài được quyền xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh (ngoại trừ những mặt hàng thuộc danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu).

Xe đẩy nêu trên theo anh được biết thì không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu nên doanh nghiệp có thể nhập được.

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn