Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình có trụ sở ở Hà Nội. Hiện tại, công ty mình đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để tư vấn, rà soát Hợp đồng hợp tác kinh doanh cho bên mình. Vui lòng báo giá dịch vụ giúp mình nhé.

Luật sư tư vấn:

Trước hết, Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng (sau đây được gọi là Khách hàng”) đã quan tâm tới dịch vụ tư vấn pháp luật của SB Law. Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để tư vấn, rà soát Hợp đồng hợp tác kinh doanh cho Khách hàng.

Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC:

1.1 Phạm vi công việc của SB Law bao gồm:

a,Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến giao dịch dự kiến;

b,Rà soát Hợp đồng hợp tác kinh doanh và 01 Phụ lục kèm theo hợp đồng giữa Khách hàng và Đối tác;

c, Rà soát và đưa ra ý kiến pháp lý về hợp đồng mà bên Đối tác đã ký với bên bán License.

d, Trả lời các câu hỏi của Khách hàng liên quan đến các rủi ro pháp lý và dự liệu những vấn đề pháp lý cần quan tâm khác cho Quý Khách hàng trong việc thực hiện hợp đồng;

e, Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu, SB Law sẽ tiến hành sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 2 lần) để đưa ra bản Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

1.2 Thời gian và các bước thực hiện:

a)Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi Khách hàng đã cung cấp các thông tin cần thiết và thanh toán cho SB Law 50% Phí Dịch vụ theo Mục 2 dưới đây, SB Law sẽ tiến hành rà soát và gửi qua email cho Khách hàng Dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

b)Khách hàng sẽ xem xét và có thể đưa ra các ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng.

c)SB Law sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng và gửi lại Dự thảo lần thứ hai của Hợp đồng cho Khách hàng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Khách hàng.

d)Khách hàng được quyền đưa ra các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với Dự thảo Hợp đồng tối đa là hai lần. Từ lần thứ tư trở đi, SB Law sẽ tính Phí Sửa đổi theo quy định tại Mục 4 dưới đây. Các ý kiến sửa đổi, bổ sung tiếp theo đối với Dự thảo Hợp đồng sẽ được thực hiện tương tự theo quy trình tại điểm (b) và (c) nêu tại Mục 1.2 này.

e)Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.

f)Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách hàng và SB Law.

g)Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

2. PHÍ DỊCH VỤ:

Phí Dịch vụ của SB Law là:

Phí dịch vụ của phạm vi công việc nêu tại Mục 1.1 là: 56.700.000VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu bảy trăm nghìn đồng).

Thuế VAT (10%) là 5.670.000VNĐ. Tổng Phí dịch vụ đã bao gồm 10% thuế VAT là:

62.370.000VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi hai triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng).

Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của luật sư (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.

Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan