Số lượng giao dịch bằng hợp đồng điện tử luôn tăng nhanh chóng qua các năm. Mặc dù với nhiều ưu điểm nhưng giao dịch bằng hợp đồng điện tử cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Video sau đây sẽ giúp ra hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn