Tư vấn giải thể công ty

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chào Luật sư, Công ty chúng tôi làm ăn không đạt được hiệu quả nên muốn làm thủ tục giải thể. Nhờ Luật sư tư vấn và thực hiện chúng tôi thủ tục giải thể. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1.Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện công việc giải thể công ty theo lộ trình và thời gian như sau

1.1 Chuẩn bị hồ sơ

Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch các tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn. Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho khách hàng để ký và đóng dấu. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc..

1.2 Thủ tục cấp phép:

 • Bước 1: Thông báo quyết định giải thể

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, chúng tôi sẽ thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh quyết định giải thể của công ty. Thời hạn cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là 180 ngày kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được quyết định giải thể.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ giải thể

Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty (nếu có), chúng tôi sẽ nộp hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Hết thời hạn 180 ngày thông báo quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản; hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng giải thể của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan nhà nước phải xin ý kiến từ các bộ ngành có liên quan trước khi cấp phép. Trong trường hợp như vậy, SB Law sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ cấp phép và xin các chấp thuận trong thời gian sớm nhất có thể.

2. Phạm vi công việc

2.1 Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

 • Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

2.2 Thực hiện thủ tục:

 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có.

Nhằm tránh hiểu lầm, việc thực hiện các thủ tục quyết toán thuế được thực hiện tại cơ quan quản lý thuế không nằm trong phạm vi công việc SB Law hỗ trợ khách hàng tại Đề xuất dịch vụ này.

3. Phí dịch vụ

 • Phí dịch vụ cho SB Law thực hiện dịch vụ là: 15.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười lăm triệu đồng Việt Nam)
 • Phí dịch vụ trên không bao gồm 10% thuế Giá trị gia tăng (VAT), chi phí đi lại, ăn ở của Luật sư ngoài phạm vi thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các chi phí khác phát sinh trên danh nghĩa khách hàng.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan