Tư vấn điều kiện, thủ tục mở câu lạc bộ tiếng anh

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Hiện mình đang có nhu cầu mở một câu lạc bộ tiếng anh tại nhà mình và các trường mầm non. Mình chưa nắm rõ điều kiện và thủ tục thành lập câu lạc bộ. SB LAW tư vấn giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 2 Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP thì hội có các tên gọi khác nhau: hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là hội).

Điều kiện thành lập câu lạc bộ tiếng anh theo quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2010/NĐ-CP như sau:

1. Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ.

2. Có điều lệ.

3. Có trụ sở.

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

đ) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện các tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, có phạm vi hoạt động cả nước có ít nhất mười một đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định này xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể.

Như vậy, để thành lập câu lạc bộ tiếng anh, bạn cần có điều lệ, trụ sở cố định, trong phạm vi cấp xã thì cần phải có ít nhất 10 người tự nguyện đăng kí tham gia câu lạc bộ này, thể hiện bằng cách viết đơn. Việc bạn muốn thành lập câu lạc bộ tiếng anh tại nhà và các trường mầm non thì không hoàn toàn phù hợp với quy định nêu trên. Vì vậy, bạn sẽ không thể mở câu lạc bộ trong trường hợp này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan