Tư vấn điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Cho tôi hỏi, gia đình tôi nấu rượu nhiều năm nay tại nhà và đã có giấy phép đăng ký kinh doanh rượu. Vậy theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/11/2017 thì không biết gia đình tôi có vi phạm không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp Nghị định 105/2017/NĐ-CP chưa có hiệu lực, Nghị định 105/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2017. Theo đó gia đình bạn tự nấu rượu và có giấy phép đăng ký kinh doanh, căn cứ Điều 9 Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đối với cơ sở tự sản xuất rượu thủ công với mục đích kinh doanh gồm:

Điều 9. Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định”.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh gồm:

- Được bán rượu do mình sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.

- Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.

- Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Như vậy, gia đình bạn đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh mới đủ điều kiện để gia đình bạn kinh doanh rượu.

Hồ sơ xin giấy phép gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

- Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,

- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi gia đình bạn đăng ký kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan