Tư vấn điều chỉnh giấy phép kinh doanh

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình là Thanh, ở Hà Nội. Mình đang có nhu cầu điều chỉnh giấy phép kinh doanh, cụ thể là bổ sung thêm mã HS vào danh mục hàng hóa được thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối bán buôn. Vui lòng báo giá giúp mình.

Luật sư tư vấn:

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi, theo đó chúng tôi được yêu cầu hỗ trợ Quý Công ty trong việc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, cụ thể là bổ sung thêm mã HS vào danh mục hàng hóa được thực hiện quyền nhập khẩu và phân phối bán buôn của Khách hàng. Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Lộ trình thực hiện các thủ tục nêu trên có thể được mô tả theo các bước như sau:

a, Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch các tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn. Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho khách hàng để ký và đóng dấu. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc.

b, Thủ tục cấp phép: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đã được ký, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thời hạn cấp Giấy phép kinh doanh là 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Để tránh hiểu nhầm, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan nhà nước phải xin ý kiến từ các bộ ngành có liên quan trước khi cấp phép. Trong trường hợp như vậy, SB Law sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ cấp phép và xin các chấp thuận trong thời gian sớm nhất có thể.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi công việc của chúng tôi sẽ như sau:

Mô tả công việc
Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

· Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật

 

Việt Nam;

· Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;

· Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;

· Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;

· Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;

· Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;

· Dịch các tài liệu sang tiếng Việt để ký.

Thủ tục cấp phép:

· Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

· Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;

· Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu bổ sung, nếu có; và

· Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận Giấy phép kinh doanh.

Thủ tục sau cấp phép:

SB Law sẽ hỗ trợ Khách hàng trong việc công bố nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. PHÍ DỊCH VỤ

Phí Dịch vụ của SB Law cho việc thực hiện các công việc được nêu tại Mục 2 ở trên sẽ là 102.560.000 VNĐ VNĐ ( Một trăm linh hai triệu năm trăm sáu mươi nghìn Đồng Việt Nam). Phí Dịch vụ vừa nêu không bao gồm 10% VAT, phí ngân hàng và chi phí dịch thuật tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt (200.000VNĐ/1 trang).

Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan