Tư vấn đăng ký sáng chế

Nội dung bài viết

Nhà sáng chế Việt Nam khi đã nghiên cứu ra giải pháp kỹ thuật mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp, có thể tiến hành đăng ký sáng chế tại Việt Nam để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Một lời khuyên cho nhà sáng chế Việt Nam là nên tham vấn ý kiến từ các luật sư sở hữu trí tuệ để biết được quy trình, thủ tục đăng ký cũng như tránh được những sự cố đáng tiếc về lộ bí mật thông tin sáng chế.

Sau đây, S&B Law giới thiệu nét khái quát về sáng chế tại Việt Nam và dịch vụ tư vấn đăng ký sáng chế, nhằm thúc đẩy khả năng sáng tạo và khai thác khía cạnh thương mại của sáng chế.

1. Hướng dẫn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền sáng chế tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

Có tính mớiCó trình độ sáng tạoCó khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế

P

P

P

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

20 năm tính từ ngày nộp đơn.

c. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ trải qua 2 giai đoạn xét nghiệm như sau:

Thời gian

Nội dung xét nghiệm

Xét nghiệm hình thức

1 tháng kể từ ngày nộp đơnXét nghiệm tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

Công bố đơn

19 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ(Nếu không có yêu cầu công bố sớm)Công bố thông tin về sáng chế trên Tạp chí Sở hữu công nghiệp

Xét nghiệm nội dung

18 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu.Xét nghiệm khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộsáng chế.

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

- Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SBLaw).

- Tên và địa chỉ của:

  • Người nộp đơn
  • Tác giả sáng chế

- Tên sáng chế và phân loại sáng chế (SBLaw sẽ giúp Quý Công tythực hiện việc này)

- Bản mô tả sáng chế; Bản tóm tắt; Yêu cầu bảo hộ và bản vẽ (nếu có): Viết theo sự hướng dẫn của SB Law để đáp ứng đúng yêu cầu của Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Sau khi nhận được các tài liệu trên, SB Law sẽ soạn thảo, nộp đơn và các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký sáng chếtại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

2. Phí đăng ký

Phí đăng ký sáng chế phụ thuộc vào độ dài của bản mô tả, phí phân loại sáng chế, số yêu cầu bảo hộ độc lập, vì vậy, để biết được mức phí cụ thể, hãy liên hệ với luật sư sở hữu trí tuệ của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW về thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam trên truyền hình Netviet.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan