Tư vấn soạn thảo hợp đồng franchise

Nội dung bài viết

Theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, nhượng quyền thương mại( Franchise) là một loại hình hoạt động thương mại, theo đó, Bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu Bên nhận nhượng quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiệ sau đây:

  • Việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải được tiến hành theo cách thức kinh doanh do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền;
  • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho Bên nhận quyền trong việc điều hành hoạt động kinh doanh.

Để thực hiện được hoạt động nhượng quyền nêu trên, một trong những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất là các bên phải đàm phán và soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại.

SBLAW, là một công ty luật tư vấn kinh doanh,có đủ khả năng và kinh nghiệm để tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện việc soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại

  • Tư vấn tất cả các khía cạnh pháp lý liên quan đến giao dịch nhượng quyền thương mại theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
  • Trao đổi với đại diện của Khách hàng để hiểu và nắm bắt thực trạng cũng như mong muốn của Khách hàng trong giao dịch nhượng quyền;
  • Soạn thảo Hợp đồng nhượng quyền thương mại nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích của Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Giải thích cho đại diện của Khách hàng về các điều khoản của Hợp đồng nhượng quyền thương mại theo yêu cầu Khách hàng
  • Hoàn thiện Hợp đồng nhượng quyền thương mại trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của Khách hàng (tối đa không quá 02 lần);
  • Ngôn ngữ của Hợp đồng nhượng quyền là tiếng Việt và tiếng Anh.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW về hoạt động nhượng quyền trên truyền hình.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan