Tư vấn đăng ký địa điểm kinh doanh

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty bên mình có trụ sở chính đăng ký tại Hà Nội, có kho ở Lương Khánh Thiện, Hải Phòng.

Có quy định về đăng ký kinh doanh tại Nghị định 78/2015 như sau:

“2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh:

Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh”.

Cho mình hỏi:

1) Điều kiện nào để quyết định: Thành lập địa điểm kinh doanh hay Chi nhánh?

2) Bên mình có phải tiến hành thủ tục đăng ký gì cho kho ở Lương Khánh Thiện không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Luật doanh nghiệp 2014 thì chi nhánh của doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động, chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Doanh nghiệp có quyền thành lập một hoặc nhiều chi nhánh ở một địa phương theo địa giới hành chính.

Đối với địa điểm kinh doanh, theo quy định tại Khoản 3, Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 thì địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Tuy nhiên, khác với chi nhánh, theo quy định tại Khoản 2, Điều 33, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 9 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc chi nhánh.

Đối với trường hợp của bạn, nếu bạn tiến hành cho thuê kho ở Lương Khánh Thiện thì được hiểu là có hoạt động kinh doanh. Nếu công ty bạn chưa đăng ký thành lập chi nhánh ở Hải Phòng thì bạn bắt buộc phải thành lập chi nhánh. Nếu bạn đã có chi nhánh ở Hải Phòng rồi thì bạn có thể đăng ký kho ở Lương Khánh Thiện như là một địa điểm kinh doanh hoặc một chi nhánh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan