Thông tin tư vấn chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Khi các cổ đông trong công ty cổ phần thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần, họ phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh.

S&B Law là một công ty luật với nhiều năm kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thử tục này.

Các công việc của S&B Law bao gồm:

- Tư vấn và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

- Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận việc chuyển nhượng cổ phần, thời gian hoàn thiện là 2 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.

- Nộp hồ sơ thay đổi và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, ghi nhận việc chuyển nhượng, thời gian thực hiện là 9 ngày làm việc kể từ ngày nộp

hồ sơ hợp lệ.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan