Tư vấn chuyển đổi khoản vay

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp có trụ sở ở Hà Nội, có một vấn đề liên quan đến khoản vay nước ngoài cần hỗ trợ pháp lý như sau:
Ngày 16/05/2020, chúng tôi có ký Thỏa thuận vay có thể chuyển đổi với nước một Công ty nước ngoài có giá trị $250,000 usd trong vòng 12 tháng và đến ngày đáo hạn là 16/05/2021 nhưng do tình hình dịch bệnh kéo dài và thực hiện giãn cách xã hội nên chúng tôi chưa thể thực hiện chuyển đổi cũng như thanh toán khoản vay đúng thời hạn.

Hiện tại chúng tôi cũng đã trao đổi với Bên cho vay đồng ý gia hạn thời gian cho Thỏa thuận này nhưng vấn đề chúng tôi đang vướng về mặt pháp lý vì theo thỏa thuận đây là khoản vay ngắn hạn nhưng do quá hạn sẽ phải thực hiện chuyển đổi thành khoản vay trung và dài hạn và phải làm việc trực tiếp với Ngân Hàng Nhà Nước.

Do tính chất pháp lý quan trọng nên doanh nghiệp cần sự hỗ trợ pháp lý giải quyết từ SBLAW

Trả lời: Sau khi kiểm tra thông tin Hợp đồng cũng như thời hạn vay theo Hợp đồng, SB Law có một số ý kiến như sau: 

Căn cứ Điều 9 Thông tư 03/2016/TT-NHNN: 

Khoản vay thuộc đối tượng phải thực hiện đăng ký với Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

1. Khoản vay trung, dài hạn nước ngoài.

2. Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của Khoản vay là trên 01 (một) năm.

3. Khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp Bên đi vay hoàn thành việc trả nợ Khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời Điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Theo đó, khoản vay của doanh nghiệp thuộc khoản vay ngắn hạn. Hiện tại, khoản vay này đã hết hạn vay các bên dự kiến gia hạn thời gian vay. Trường hợp này phải đăng ký với Ngân hàng nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 nêu trên “Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của Khoản vay là trên 01 (một) năm“. 

Căn cứ Khoản 03 Điều 13 Thông tư 03/2016/TT-NHNN thì Bên đi vay phải gửi hồ sơ trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ Ngày ký thỏa thuận gia hạn Khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn. 
 
Như vậy, hiện tại bên mình đang quá thời hạn thực hiện việc đăng ký khoản vay theo quy định. Theo đó, trường hợp Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục hành chính đối với việc đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 – 60 triệu đồng. (Khoản 3 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP)
 
Dựa vào hồ sơ hiện tại, SB Law nhận thấy có thể có các phương án xử lý như sau:
  • Thứ nhất: SB Law nhận thấy khoản vay này vừa hết hạn không lâu và thời gian hết hạn nằm trong giai đoạn giãn cách xã hội tại Hà Nội nên có khả năng có thể giải trình với Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, trước khi nộp hồ sơ đăng ký khoản vay, Công ty có thể làm việc trước với Ngân hàng nhà nước về hồ sơ hiện tại để giải thích tình huống và giải trình để được xem xét không bị phạt trước khi nộp hồ sơ đăng ký khoản vay. 
Trường hợp này, SB Law có thể thay mặt Khách hàng lên làm việc và xin ý kiến của NHNN và báo cáo lại kết quả xử lý trước khi tiến hành hồ sơ đăng ký. 
  • Thứ hai: Vẫn hồ sơ đăng ký và nộp phạt theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến tư vấn sơ bộ của SB Law đối với trường hợp của Công ty để xem xét.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan