Tư vấn các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Công ty mình là công ty xây dựng, bên mình muốn đầu tư sang Singapore. Nhưng không rõ thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sang Singapore như thế nào?

Mong Quý công ty tư vấn giúp mình và nếu có Quý công ty có thực hiện dịch vụ này thì báo giá cụ thể giúp mình luôn.

Luật sư tư vấn:

Trước hết, Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm tới dịch vụ của SB Law. Chúng tôi hiểu rằng, hiện tại, Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty luật chuyên nghiệp để hỗ trợ Quý Khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài liên quan đến việc Quý Khách hàng đầu tư kinh doanh tại Singapore.

Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

I- TÓM TẮT YÊU CẦU KHÁCH HÀNG VÀ Ý KIẾN TƯ VẤN SƠ BỘ

1.1 Tóm tắt yêu cầu của Khách hàng:

Theo thông tin mà Khách hàng đã cung cấp, chúng tôi hiểu rằng Khách hàng đang có nhu cầu thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài liên quan đến việc Khách hàng đầu tư kinh doanh tại Singapore.

Vì vậy, Khách hàng yêu cầu SB Law hỗ trợ thực hiện thủ tục nêu trên tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

1.2 Ý kiến tư vấn sơ bộ:

1.2.1 Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Khách hàng sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài (theo mẫu);
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Quyết định đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, Nhà đầu tư phải nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.
 • Tài liệu xác định địa điểm thực hiện dự án đầu tư được áp dụng đối với các dự án sau đây:

– Dự án năng lượng;

– Dự án nuôi, trồng, đánh bắt, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy hải sản;

– Dự án đầu tư trong lĩnh vực khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản;

– Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, chế biến, chế tạo;

– Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng.

Lưu ý: Tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư gồm một trong các loại sau:

▶ Giấy phép đầu tư hoặc văn bản có giá trị tương đương của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư, trong đó có nội dung xác định địa điểm và quy mô sử dụng đất;

▶ Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài;

▶ Hợp đồng trúng thầu, thầu khoán hoặc hợp đồng giao đất, cho thuê đất; hợp đồng hợp tác đầu tư, kinh doanh, trong đó xác định rõ địa điểm, quy mô sử dụng đất;

▶ Thỏa thuận nguyên tắc về việc giao đất, cho thuê đất, thuê địa điểm kinh doanh, thỏa thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tại quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư.

 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

Hồ sơ được chuẩn bị làm 03 bộ (01 bộ gốc) và được nộp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, Khách hàng phải đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

1.2.2 Lộ trình thực hiện:

Lộ trình thực hiện thủ tục nêu trên có thể được mô tả theo các bước như sau:

a) Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn. Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho Khách hàng để ký và đóng dấu. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 07 ngày làm việc.

b) Thủ tục cấp phép: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu hợp lệ từ Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ đến Bộ Kế Hoạch và Đầu tư để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Khách hàng.

Theo quy định của Luật Đầu tư thì thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Tuy nhiên, trên thực tế, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thông thường phải mất đến 35 (ba mươi lăm) ngày làm việc, và trong trường hợp nhanh nhất thì cũng phải đến 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp mà khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn phải lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thời gian cấp phép sẽ lên đến 60 (sáu mươi) ngày làm việc.

Vì vậy, để tránh hiểu nhầm, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan nhà nước phải xin ý kiến từ các bộ ngành có liên quan trước khi cấp phép.

Trong trường hợp như vậy, SB Law sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ cấp phép và xin các chấp thuận trong thời gian sớm nhất có thể.

II- PHẠM VI CÔNG VIỆC

Phạm vi Công việc của SB Law sẽ bao gồm:

Mô tả công việc

Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ:

 • Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đăng ký;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.
 • Gửi các tài liệu cho Khách hàng để ký.

Thủ tục cấp phép:

 • Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và;
 • Hỗ trợ Khách hàng trong việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

III- PHÍ DỊCH VỤ

3.1. Phí Dịch vụ của SB Law cho việc thực hiện các công việc được nêu tại Mục II ở trên là US$ 3.000 (Ba nghìn Đôla Mỹ). Phí Dịch vụ này không bao gồm 10% VAT, phí ngân hàng và chi phí dịch thuật tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt (10 USD/150 từ) và chi phí đi lại (nếu có).

3.2. Phí Dịch vụ sẽ được Khách hàng thanh toán cho SB Law như sau:

a) Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày SB Law và Khách hàng đã ký Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý, Khách Hàng sẽ thanh toán trước cho SB Law 50% Phí Dịch vụ.

b) Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Khách hàng sẽ thanh toán cho SB Law 50% Phí Dịch vụ còn lại, Thuế VAT và các chi phí khác có liên quan (nếu có).

c) Khách hàng sẽ thông báo ngay lập tức cho SB Law khi thực hiện thanh toán các khoản tiền được ghi nhận trong các Yêu cầu thanh toán của SB Law. SB Law sẽ chỉ triển khai dịch vụ khi nhận được khoản thanh toán cho các Yêu cầu thanh toán tương ứng. Đồng thời, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xuất Yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, trong trường hợp thanh toán không đúng hạn, SB Law bảo lưu quyền chấm dứt hợp đồng và hoặc tính lãi trả chậm 0,5% một tháng cho đến khi nhận được khoản thanh toán trên thực tế.

d) Phí Dịch vụ đã thanh toán sẽ không được hoàn lại.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan