Trường hợp nào được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền?

Nội dung bài viết

Khi cung cấp được chứng cứ chứng minh cho các vấn đề sau đây thì bạn được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền:

i) Đã sử dụng hoặc có bằng chứng rõ ràng đang chuẩn bị sử dụng tên miền hoặc tên tương ứng với tên miền đó liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ một cách thực sự trước khi có tranh chấp; hoặc

ii) Được công chúng biết đến bởi tên miền đó cho dù không có quyền nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ; hoặc

iii) Đang sử dụng tên miền một cách hợp pháp không liên quan tới thương mại hoặc sử dụng tên miền một cách chính đáng, không vì mục đích thương mại hoặc làm cho công chúng hiểu sai hoặc nhầm lẫn, ảnh hưởng tới tên, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ của Người khiếu kiện.

iv) Các bằng chứng khác chứng minh được tính hợp pháp.

Điều kiện để giải quyết tranh chấp tên miền tại cơ quan trọng tài

Để được giải quyết tại trung tâm trọng tài, các bên trong tranh chấp phải có thỏa thuận trọng tài hợp pháp (thỏa thuận này có thể được lập trước hoặc sau khi phát sinh tranh chấp).

Hành vi chiếm giữ quyền sử dụng tên miền hoặc sử dụng tên miền nào được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh?

Ngoại trừ các tên miền đã được phân bổ thông qua hình thức đấu giá, hoặc thi tuyển theo quy định của Luật viễn thông, hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong các trường hợp sau:

i) Sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có chứa phần chữ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ và được sử dụng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan trên trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó dẫn tới; gây nhầm lẫn và làm thiệt hại đến uy tín hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đó;

ii) Đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có chứa phần chữ trùng với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam nhưng trên một năm tên miền đó chưa đưa vào sử dụng cho hoạt động cụ thể và có căn cứ chứng minh tổ chức, cá nhân chỉ đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đó đăng ký tên miền.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan