Trục lợi qua các chương trình vinh danh

Nội dung bài viết

Các chương trình vinh danh, trao thưởng, trao cúp là những hoạt động ghi nhận sự đóng góp của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phát triển ở các ngành và lĩnh vực khác nhau của xã hội. Tuy nhiên, một số chương trình hiện nay đã thực hiện sai các quy định về thi đua khen thương, thậm chí là trục lợi qua các chương trình vinh danh này, gây ảnh hưởng xấu tới dự luận. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề này qua phóng sự của nhóm phóng viên.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan