Trục lợi bảo hiểm

Nội dung bài viết

Bảo hiểm xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc, có số lượng người tham gia nhiều nhất, mảnh đất tưởng chừng như rất màu mỡ của các doanh nghiệp này lại đang phải chịu lỗ, thậm chí lỗ nhiều năm do hành vi trục lợi bảo hiểm. Hành vi trục lợi bảo hiểm này đang diễn biến ngày một phức tạp gây thiệt hại không hề nhỏ cho xã hội và cộng đồng các doanh nghiệp bảo hiểm.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan