Trong những ngày cuối tháng 2, một số chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực

Nội dung bài viết

Từ 25/2, theo Nghị định 05/2013/NĐ-CP, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác và không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh.

Đồng thời Bộ KH&ĐT cũng sẽ thực hiện bổ sung mã ngành mới đối với các ngành, nghề này.

Cũng theo Nghị định 05, trong thời hạn 30 ngày từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải đăng nội dung đăng ký trên cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và trả phí công bố nội dung. Theo quy định cũ, Doanh nghiệp có thể tự do lựa chọn việc công bố thông tin trên báo viết hoặc báo điện tử.

Cá nhân, tổ chức sử dụng Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung hoặc Sử dụng giấy tờ giả, thông tin cung cấp không trung thực trong hồ sơ đăng ký thì Cục Bảo vệ thực vật sẽ thu hồi Giấy phép khảo nghiệm, Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp. Đó là nội dung tại Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT, có hiệu lực từ 25/2.

Văn phòng công chứng không hoạt động trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động hoặc Văn phòng không hoạt động liên tục từ 3 tháng trở lên thì Sở Tư pháp sẽ thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng. Đó là hai trong số các trường hợp Văn phòng công chứng bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, quy định tại Nghị định 04/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 25/02. Ngoài ra, cũng sẽ thu hồi Giấy đăng ký hoạt động đối với các Văn phòng không còn công chứng viên (bị miễn nhiệm hoặc chết).

Cũng từ 25/2, theo Thông tư 05/2013/TT-BTC, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, không được chi môi giới cho thuê tài sản vượt quá 5% tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê tài sản. Đối với môi giới bán tài sản chế chấp, cầm cố thì không được vượt quá 1% giá trị thực tế thu được từ tiền bán tài sản.

Theo Thông tư 06/2013/TT-BTC, đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư dài hạn, dự phòng phải thu khó đòi, Tổ chức tài chính vi mô thực hiện trích lập dự phòng theo quy định chung áp dụng đối với doanh nghiệp. Đối với dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng, các tổ chức này thực hiện việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/02/2013.

Và cũng từ 25/2, thương bệnh binh, học sinh, trẻ em dưới 10 tuổi, công an, quân đội, xe dọn vệ sinh không còn được miễn phí qua phà như trước đây nữa. Trong khi đó các loại máy cày, máy làm cỏ, tuốt lúa, xe đưa tang, xe hộ tống, dẫn đường… thì lại được miễn. Đây là nội dung trong Thông tư 04/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan