Phân biệt "tranh chấp về bất động sản" và "tranh chấp liên quan đến bất động sản"

Nội dung bài viết

Trong tranh chấp bất động sản, các bên thường đối đầu về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất, hoặc các quyền khác liên quan đến tài sản không động đậy. Vậy làm thế nào nhận biết đâu là tranh chấp về bất động sản và đâu là tranh chấp liên quan bất động sản. Cùng công ty luật SBLAW tìm hiểu ngay bây giờ nhé.

Nhận diện bất động sản theo quy định của pháp luật

Hiện nay, khá nhiều định nghĩa đối với bất động sản đang tồn tại, tuy nhiên, quy định chung và phổ quát nhất theo pháp luật là hiểu bất động sản là một mảnh đất và những tài sản vật chất gắn liền với đất. Tuy nhiên, pháp luật không đưa ra định nghĩa chính xác của bất động sản, mà thay vào đó, liệt kê và xác định những tài sản được coi là bất động sản theo Khoản 1 Điều 107 của Bộ Luật Dân Sự 2015, gồm:

  • Đất đai.
  • Nhà cửa và các công trình xây dựng gắn liền với đất đai.
  • Các tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng.
  • Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Bất động sản được định nghĩa là một dạng tài sản không thể di chuyển. Trong hệ thống này, nhìn nhận rõ nhất về bất động sản chính là đất đai và những tài sản không thể tách rời khỏi đất đai. Để xác định một tài sản là bất động sản, yêu cầu rằng nó không thể tách rời hoặc di chuyển khỏi đất, điều này được xác định bởi vị trí địa lý của tài sản trên đất. Luật pháp cũng đặt ra một số nhóm tài sản khác để xác định bất động sản trong trường hợp không đáp ứng đầy đủ các yếu tố nhận diện trên. Ví dụ, công trình xây dựng như nhà ở, tòa nhà, hay cơ sở hạ tầng như đường, cầu, cống,... được xem như bất động sản do không thể di chuyển dễ dàng. Ngoài ra, các tài sản gắn liền một cách cố định với bất động sản, như trang thiết bị, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, cũng được xem như là một phần của bất động sản.

Tranh chấp về bất động sản và tranh chấp liên quan đến bất động sản
Tranh chấp về bất động sản và tranh chấp liên quan đến bất động sản

Phân biệt "tranh chấp về bất động sản" và "tranh chấp liên quan đến bất động sản"

Tranh chấp về bất động sản

Trong trường hợp tranh chấp về bất động sản, các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, đòi lại nhà đất bị chiếm hữu trái phép, và các quyền khác đối với bất động sản được xem xét. Trong quá trình giải quyết, Tòa án phải xác định chính xác ai là người sở hữu các quyền như chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, và các quyền khác đối với bất động sản. Những tranh chấp này được gọi là "Tranh Chấp về Bất Động Sản" và chỉ có Tòa án tại địa phương có bất động sản mới có thẩm quyền giải quyết. Quy định này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án trong việc xử lý vụ án, đồng thời giảm khả năng gặp khó khăn khi thu thập chứng cứ và xác minh nguồn gốc tại địa phương có liên quan đến bất động sản.

Tranh chấp liên quan đến bất động sản

Trái ngược với tranh chấp về bất động sản, tranh chấp liên quan đến bất động sản tập trung vào các giao dịch và thỏa thuận có liên quan đến bất động sản. Đây có thể bao gồm tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà, đòi lại nhà, đất cho thuê, cho mượn, và những vấn đề liên quan như thừa kế nhà, đất, hay các tranh chấp hôn nhân có liên quan đến bất động sản. Thẩm quyền của Tòa án trong trường hợp này xác định theo nguyên tắc chung: "Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cá nhân, hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm…" tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của vụ án.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan