Tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nội dung bài viết

Bên cạnh vấn đề marketing để xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp, một trong những vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp phải quan tâm đó là vấn đề pháp lý khi xây dựng thương hiệu mới.

Đã có nhiều bài học lớn liên quan tới vấn đề này, đã có doanh nghiệp đầu tư rất nhiều tài chính, nhân lực vào việc phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu, tuy nhiên, khi quay sang vấn đề pháp lý thì thương hiệu đó lại không được các

cơ quan thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận cho đăng ký. Để giải quyết vấn đề này, khi xây dựng và quảng bá thương hiệu, bên cạnh vấn đề marketing, các doanh nghiệp cần hết sức chú trọng tới vấn đề tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu, thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Mục đích của việc tra cứu khả năng đăng ký thương hiệu để xem thương hiệu dự đính phát triển có trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu, thương hiệu của người khác đã đăng ký tại Việt Nam cho cùng loại sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự hay không.

Hơn thế nữa với việc tiến hành tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm được về mặt tài chính mà còn tiết kiệm được cả về mặt thời gian. Thay vì phải mất hơn một năm để có thể biết được khả năng đăng ký của nhãn hiệu, thương hiệu thì với việc tiến hành bước tra cứu khả năng đăng ký này, chỉ trong vòng 03-05 ngày làm việc, doanh nghiệp có thể biết được khả năng đăng ký của nhãn hiệu, thương hiệu của mình.

S&B Law có đủ chức năng để giúp doanh nghiệp tiến hành việc tra cứu thương hiệu, nhãn hiệu.

Kết quả tra cứu sẽ được gửi đến doanh nghiệp trong 03-05 ngày làm việc.

Tài liệu cần thiết cho việc tra cứu khả năng thương hiệu, nhãn hiệu.

Mẫu nhãn hiệu, thương hiệu (logo, hình ảnh, tên thương hiệu).

Sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan