TPP và vấn đề sở hữu trí tuệ

Nội dung bài viết

Sở hữu trí tuệ trong TPP liên quan đến tất cả các nội dung như nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, quyền tác giả, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh đến việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nguồn gen và tri thức truyền thống.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan