Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn về chế tài áp dụng đối với hành vi trộm cắp tài sản trên tuyền hình quốc hội Việt Nam.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/-va_8si7q1k” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn