Tội trộm cắp tài sản.

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn về chế tài áp dụng đối với hành vi trộm cắp tài sản trên tuyền hình quốc hội Việt Nam.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/-va_8si7q1k” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan