Trong chương trình Làm đúng hiểu đúng kênh truyền hình Quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà tư vấn về chế tài đối với tội bắt cóc trẻ em.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn