Toạ đàm Ngăn chặn chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ TM, đảm bảo hiệu quả HỘI NHẬP KT

Nội dung bài viết

Nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế và bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như doanh nghiệp trung thực, vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, Chính phủ đã thông qua Quyết định số 824/QĐ-CP để chấp thuận Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ (Đề án 824). Sau đó, vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP, nhằm thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm gia tăng khả năng quản lý của nhà nước đối với việc ngăn chặn gian lận xuất xứ và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

Để làm sáng tỏ hơn về vấn đề này, Báo Công Thương đã tổ chức Chương trình Đối thoại và Chính sách với chủ đề: "Ngăn chặn chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đảm bảo hiệu quả hội nhập kinh tế". Buổi toạ đàm có sự tham gia của Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch công ty luật SBLAW. Chúng tôi kính mời quý vị đón xem

5/5 (2 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan