Tổ chức nước ngoài có được cho thuê nhà ở làm văn phòng không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi là công ty nước ngoài có mua một căn hộ có chức năng hỗn hợp tại Việt Nam để làm văn phòng hoạt động. Tuy nhiên do sắp tới công ty tôi không hoạt động tại Việt Nam nữa nên muốn cho thuê lại căn hộ này để tận dụng nội thất có sẵn. Vậy điều này có hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 162 Luật nhà ở 2014 thì cá nhân nước ngoài có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam. Tuy nhiên phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

“a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài thì được cho thuê nhà ở để sử dụng vào các mục đích mà pháp luật không cấm nhưng trước khi cho thuê nhà ở, chủ sở hữu phải có văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phải nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà ở này theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam;

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì chỉ được sử dụng nhà ở để bố trí cho những người đang làm việc tại tổ chức đó ở, không được dùng nhà ở để cho thuê, làm văn phòng hoặc sử dụng vào mục đích khác;

c) Thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.”

Như vậy theo thông tin bạn cung cấp thì Công ty bạn là công ty nước ngoài đã mua một căn hộ tại Việt Nam để hoạt động.

Việc công ty bạn sử dụng căn hộ đó để hoạt động có thể xảy ra trường hợp:

Thứ nhất, nếu căn hộ đó thuộc sở hữu của công ty thìcông ty bạn ngay từ đầu đã làm trái với quy định của pháp luật khi sử dụng vào mục đích bị cấm đó là sử dụng căn hộ để làm văn phòng theo điểm b khoản 2 điều 162 Luật nhà ở 2014 nên đương nhiên sẽ không thể cho người khác thuê lại dù với mục đích gì.

Trường hợp thứ hai, mặc dù công ty bạn hoạt động tại căn hộ đó, tuy nhiên có thể người đứng tên sở hữu không phải tổ chức mà là cá nhân (giám đốc, phó giám đốc,…) rồi cho công ty sử dụng làm văn phòng thì điều này là hợp pháp.

Trường hợp này căn hộ có thể được cho thuê lại nhưng cần lưu ý phải có văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ởvà phải nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà ở này theo quy định của pháp luật.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan