Tỉnh Đồng Nai đóng cửa Khu CN biên Hoà 1 có thể dựa vào cơ sở pháp lý nào?

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW đã đưa ra quan điểm về việc Tỉnh Đồng Nai muốn đóng cửa và di dời Khu CN biên Hoà 1. Dưới đây là nội dung chi tiết:

Câu 1. Theo nghị định 82 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực từ 10/7/2018, không có quy định nào về việc đóng cửa, chấm dứt hoạt động khu CN, khu KT. Vậy trong trường hợp tỉnh Đồng Nai muốn đóng cửa và đi dời Khu CN biên Hoà 1, họ có thể dựa vào cơ sở pháp lý nào?

Trả lời:

Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (có hiệu lực từ ngày 10/7/2018) không có quy định nào về việc đóng cửa, chấm dứt hoạt động khu công nghiệp, khu kinh tế. Do đó, việc đóng cửa Khu công nghiệp Biên Hòa I sẽ thiếu cơ sở pháp lý.

Tuy nhiên, Chương II Nghị định 82/2018/NĐ-CP có quy định lập quy hoạch, đưa vào quy hoạch, bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền có thể căn cứ vào các quy định này để đưa Khu công nghiệp Biên Hòa I ra khỏi quy hoạch. Sau đó, thực hiện đề án di dời, chuyển đổi công năng khu công nghiệp.

Câu 2. Có hợp lý không nếu Đồng Nai dựa vào quy định lập quy hoạch, đưa vào quy hoạch và đưa khỏi quy hoạch để tiến hành di dời?

Trả lời:

Vì hiện tại không có quy định nào về đóng cửa, chấm dứt hoạt động khu công nghiệp nên theo tôi việc căn cứ vào quy định trên là hợp lý.

Câu 3. Có phải quy hoạch là chỉ dành cho các dự án tương lại còn Khu Công nghiệp Biên Hoà I thì đã đang hoạt động rồi?

Trả lời:

Quy hoạch không chỉ dành cho các dự án tương lai mà còn có thể áp dụng đối với cả Khu công nghiệp đang hoạt động.

Trong trường hợp này, sẽ căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch tổng thể quốc gia; quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Câu 4. Việc di dời nhằm mục đích nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực đó.liệu đã có luật và quy định nào về việc di chuyển cơ sở gây ô nhiễm?

Trả lời:

Điều 8 Nghị định 82/2018/NĐ-CP có quy định về việc đưa khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp như sau:

Khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được điều chỉnh giảm diện tích đất quy hoạch đã được phê duyệt hoặc đưa ra khỏi quy hoạch phát triển khu công nghiệp để phù hợp với sự thay đổi, điều chỉnh về quy hoạch có liên quan, khả năng thu hút đầu tư của khu công nghiệp; đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di tích lịch sử, văn hóa; nhu cầu chuyển đổi mục đích đất khu công nghiệp sang xây dựng đô thị, nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho công nhân trong khu công nghiệp”.

Nếu Khu công nghiệp Biên Hòa I được di dời thì sẽ mang lại lợi ích to lớn, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường vì các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Biên Hòa I xả thải ra sông, khiến nguồn nước bị ô nhiễm.

Câu 5. Việc di dời khu công nghiệp ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đó. Vậy các doanh nghiệp đó có nhận được hỗ trợ gì không? Căn cứ theo quy định nào?

Trả lời:

Từ trước đến nay chưa có tiền lệ di dời cả một KCN nên có nhiều khúc mắc trong hành lang pháp lý. Do đó, trong đề án cần xây dựng một cơ chế đặc thù.

Nếu DN nào đủ khả năng về năng lực và tài chính thì có quyền tự chuyển đổi công năng theo quy hoạch được duyệt ở khu đất của mình tại đây.

Trường hợp DN không có khả năng sẽ nhận tiền bồi thường hoặc hỗ trợ di dời xây dựng nhà máy ở vị trí mới.

Ngoài ra, DN đang hoạt động tại KCN Biên Hòa 1 nếu không có khả năng tự chuyển đổi công năng theo quy hoạch sẽ được ưu tiên tham gia vào cổ đông của một công ty mới sẽ được thành lập để quản lý Dự án khu đô thị – dịch vụ – thương mại sau khi chuyển đổi, tỷ lệ góp vốn của DN bằng tỷ lệ đất đang thuê ở trong KCN để đảm bảo sự công bằng.

0/5 (0 Reviews)

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan