Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi hiện có tổng nguồn vốn lớn hơn 70 tỷ VNĐ và lao động bình quân trong năm là 150 người. Vậy công ty tôi là doanh nghiệp nhỏ hay vừa?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP quy định về doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:

Quy mô

Khu vực

Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa
Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người
II. Công nghiệp và xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người
III. Thương mại và dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 50 người từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng từ trên 50 người đến 100 người

Theo quy định trên, doanh nhỏ và vừa là những doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và được phân chia thành các cấp dựa trên một trong hai tiêu chí:

– Quy mô tổng nguồn vốn (nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp).

– Tiêu chí về số lao động bình quân năm.

Tuy nhiên, tổng nguồn vốn và tiêu chí ưu tiên trong việc xác định các cấp của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thể hiện ở các cấp doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, và doanh nghiệp vừa.

Trong trường hợp cụ thể của bạn, công ty bạn có tổng nguồn vốn lớn hơn 70 tỷ đồng và lao động bình quân là 150 người. Để xác định, công ty bạn là doanh nghiệp vừa hay nhỏ theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ- CP nêu trên thì trước hết cần căn cứ vào tiêu chí nguồn vốn của doanh nghiệp. Như đã phân tích nguồn vốn của doanh nghiệp của bạn lớn hơn 70 tỷ đồng nhưng bạn không nói rõ, công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực gì nông, lâm nghiệp và thủy sản hay thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; hay hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Do vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ- CP nêu trên thì sẽ có hai trường hợp:

– Nếu công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản hoặc thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng thì với số vốn lớn hơn 70 tỷ, công ty bạn được xác định là doanh nghiệp vừa.

– Nếu công ty bạn hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ thì với số vốn lớn hơn 70 tỷ, và số bình quân lao động năm là 150 người thì công ty bạn không được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 56/2009/NĐ- CP.

Như vậy, để xác định chính xác công ty bạn có được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa hay không khi có số vốn lớn hơn 70 tỷ và lao động bình quân năm là 150 người thì công ty bạn cần căn cứ vào hoạt động của doanh nghiệp và quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ- CP để xác định.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan