Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Nội dung bài viết

Ngày 28/06/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

     Theo đó, một số loại phí, lệ phí sẽ được giảm 50% so với mức phí hiện hành kể từ ngày Thông tư 43/2024/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành cho đến hết ngày 31/12/2024.

Có thể điểm qua một số khoản phí, lệ phí nổi bật như sau: 

- Phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân

- Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

- Phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC.

- Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 

- Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Xem toàn bộ nội dung tại: Thông tư 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan