Mời các bạn xem nội dung tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW về vấn đề rủi ro khi kinh doanh tiền ảo, chương trình phát sóng trên cổng thông tin điện tử chính phủ.

Mời các bạn xem nội dung tại đây:

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn